ProDoro Logo ProPer Logo

Cases

Gebrek aan draagvlak voor besluiten en projecten kan zich op vele manieren uiten en verschillende gevolgen hebben. Een aantal voorbeelden:


Weerstand tegen Het Nieuwe Werken?

Een waterschap betrekt een nieuw pand en wil ook Het Nieuwe Werken invoeren. De managers zijn op cursus geweest en hebben daar te horen gekregen dat van hen wordt verwacht dat zij thuiswerken ondersteunen. Na de start klagen medewerkers dat zij van hun leidinggevende slechts zeer beperkte ruimte krijgen om thuis te werken. Er wordt zo weinig thuisgewerkt dat medewerkers op dinsdag en donderdag bij gebrek aan werkplekken spreekkamers bezetten als werkplek. Wat vervolgens het organiseren van vergaderingen weer bemoeilijkt.

Projecten renderen niet?

renderen

De afdeling financiën van een pensioenfonds heeft een analyse gemaakt van de projecten van de afgelopen drie jaar. Een van de conclusies is dat de opbrengsten ver zijn achterbleven bij de verwachte financiële- en niet-financiële voordelen. Een business case werd meestal door niet meer dan drie mensen opgesteld om daarna in de stuurgroep als een van de vele agendapunten te worden behandeld. Tijdens het onderzoek hebben diverse managers en medewerkers aangegeven destijds al de business cases als niet realistisch te hebben beschouwd.

Geen draagvlak voor nieuwe strategie?

De directie van een productiebedrijf heeft besloten haar producten in een andere markt te gaan verkopen. Vervolgens is een project opgestart om het besluit uit te voeren. De projectmanager krijgt nauwelijks medewerking en voelt veel onvrede. Van medewerkers van verschillende afdelingen krijgt hij te horen dat ze verwachten dat de nieuwe verkoopstrategie een grote mislukking zal worden. De medewerkers geven aan zeer teleurgesteld te zijn omdat ze niet gekend zijn in het besluit. 

Loopt uitvoering van besluit vast bij middle management?

Een woningcoöperatie voert een reorganisatie door om de organisatie slagvaardiger te maken. Daarbij verdwijnt een managementlaag. Alle managers moeten opnieuw solliciteren naar een functie. Na het communiceren van het besluit blijkt dat veel managers zich zorgen maken over hun positie. De samenwerking tussen verschillende afdelingen verloopt moeizaam, managers blijven vragen stellen en argumenten opwerpen waarom de de nieuwe structuur niet kan werken; besluiten worden uitgesteld en de implementatie verloopt steeds moeizamer.

Gebrek aan burgerparticipatie?

Een gemeente krijgt veel klachten over criminele jongeren die de veiligheid op straat in gevaar brengen. De wethouder heeft in een vorige functie positieve ervaring opgedaan met een burgerwacht. Zij is van plan om ook in deze gemeente voor de probleemwijk een burgerwacht in te stellen. De afdeling communicatie lanceert een campagne om burgers te werven. Na een paar weken blijkt echter dat slechts een enkeling zich heeft aangemeld. Navraag leert dat veel burgers wel willen participeren, maar uit angst voor hun eigen veiligheid dat niet durven.

Nieuw ict-systeem niet gebruikt?

Om de dienstverlening te verbeteren heeft een grote autodealer een CRM-systeem aangeschaft en uitgerold. De autoverkopers en medewerkers van de afdeling verkoopondersteuning zijn opgeleid voor het gebruik. Volgens de nieuwe instructies moeten zij al hun klanten en gesprekken in het CRM-systeem vastleggen. Na de uitrol blijkt dat verkopers hun afspraken niet invoeren. En dat een groot deel van de verkoopondersteuners telefoongesprekken niet registreren. Na een paar maanden zakt het gebruik steeds verder weg. Lees meer.

Weerstand tegen voorgenomen verhuizing?

De directie van een verzekeringsmaatschappij heeft besloten dat het nieuwe hoofdkantoor in een andere stad zal komen. Na de bekendmaking van dit besluit merken managers dat de medewerkers onderling erg veel praten over de nieuwe locatie en de gevolgen daarvan. Ook in afdelingsoverleggen worden veel vragen gesteld over de consequenties van de nieuwe locatie. Veel medewerkers zijn bang hun baan te verliezen omdat de afstand tot hun woonplaats te groot wordt. Onrust onstaat en acties dreigen.

payoff