ProDoro Logo ProPer Logo

Workshop 'Gedragsverandering'

 

Gedragsverandering

Het krijgen van draagvlak is een van de belangrijkste succesfactoren voor verandertrajecten. Onder draagvlak verstaat ProCom dat mensen het niet alleen eens zijn met een verandering, maar dat zij ook het gedrag vertonen dat voor die verandering nodig is. Wij spreken over 'gewenst gedrag'. In deze workshop krijg je inzicht hoe je het wetenschappelijk onderbouwde Triade gedragsmodel kan inzetten om gewenst gedrag te realiseren.

Triade gedragsmodel

triade model_03_blanco achtergrond

 Het Triade-model van prof. dr. Theo Poiesz wordt in uiteenlopende sectoren en trajecten ingezet om gedragsverandering te verklaren, voorspellen en sturen. Het model onderscheidt drie noodzakelijke factoren voor gedrag: motivatie, capaciteit en gelegenheid. Hoe hoger mensen scoren op deze drie factoren, hoe groter de kans op het gewenst gedrag. De scores kunnen worden weergegeven in een vierhoek.

In de figuur hiernaast geeft meting 2 (groen) een groter volume weer dan meting 1. Omdat motivatie, capaciteit en gelegenheid hoger zijn geworden is de kans op het specifieke gedrag groter geworden. 

Leerdoel

In deze workshop leer je hoe je met het Triade-model gedrag kan definiëren, beoordelen en beïnvloeden. Je oefent met het vaststellen van de indicatoren die gedrag beïnvloeden en hoe je motivatie, capaciteit en gelegenheid en daarmee de kans op gewenst gedrag kan inschatten. Na de workshop ben je in staat om dit eenvoudig toepasbare model zelf in te zetten om gedragsverandering te realiseren. 

Doelgroep

  • Lijnmanagers
  • Organisatie-, HR- en communicatie-adviseurs
  • Change-, project- en programma-managers

Trainer

Deze workshop wordt gegeven door Remco Reitsma. Remco heeft als lijnmanager, projectmanager en adviseur meer dan 20 jaar ervaring met verandertrajecten en geeft lezingen en workshops over gedragsverandering met behulp van het Triade-model. De workshop is al vele keren (zowel open inschrijving als in-company) gegeven en wordt hoog gewaardeerd. 

 


In-company workshop

Deze workshop geven wij binnen uw eigen organisatie. Daarbij wordt de inhoud afgestemd op het voor uw organisatie relevante verandertraject. Lees hier meer.

 

 

Als deelnemer bepaal jij zelf achteraf wat je de workshop waard vindt. Dat bedrag betaal je. Binnen een maand na de workshop zal een vertegenwoordiger van ProCom met jou de workshop evalueren en kan jij aangeven wat de workshop voor jou waard is. Meer over deze manier van waardebepaling kan je lezen op de site waardebepalingachteraf.info

payoff