ProDoro Logo ProPer Logo
Weerstand tegen besluit
Implementatie van besluit verloopt stroef
Geen draagvlak voor project
Projecten renderen niet
Gebrek aan burgerparticipatie
Nieuwe ICT systeem niet gebruikt
Nieuwe werkwijze werkt niet

weerstand

onrust

acties

onvrede

zorgen

onzekerheid

vragen

uitstel

ongeloof

scepcis

teleurstelling

niet gehoord

uitloop

overschrijding

extra werk

business case

participatie

angst

veiligheid

drempel

uitrol

top-down

verwachtingen

momentum

gewoonten

illusies

tekorten

klagen

ProCom helpt organisaties bij het meten en het vergroten van draagvlak. Draagvlak onder medewerkers en klanten is dé succesfactor voor het realiseren van uw doelen en het renderen van investeringen. Door gedragsanalyse en gerichte interventies op specifieke indicatoren werken wij met u naar 'gewenst gedrag'. Zodat u het draagvlak niet alleen verdient, maar ook krijgt.

Triade-model

Wij hanteren een 5-stappenplan op basis van het Triade-model, een wetenschappelijk onderbouwd gedragsmodel ontwikkeld door Prof. dr. Theo Poiesz. Het model gaat uit van drie noodzakelijke factoren voor het realiseren van gewenst gedrag: motivatie, capaciteit en gelegenheid. Deze factoren vormen de leidraad in uw veranderaanpak. 

ProCom werkt met u aan breed draagvlak voor uw doelen!

Kennismaken?

In een online-afspraak van 30 minuten laten we u zien hoe we werken en wat u voor resultaat te zien krijgt. 

Vraag nu een demo aan. Bel 06 - 532 477 43.

payoff