ProDoro Logo ProPer Logo

Gedragsmeting

ProCom maakt gedrag, draagvlak, competenties en het effect van interventies inzichtelijk door te meten. Zo meten wij bijvoorbeeld, op basis van het wetenschappelijk ontwikkelde Triade gedragsmodel, de kans dat mensen het gewenst gedrag daadwerkelijk gaan vertonen. Dat er echt draagvlak is, niet alleen een positieve attitude. ProCom kan worden toegepast voor de implementatie van besluiten en projecten waar van mensen een gedragsverandering wordt verwacht, zoals:

  • inbedden van kernwaarden
  • invoeren van nieuwe werkwijzen of ICT-systemen
  • ontwikkelen van competenties
  • invoeren van het nieuwe werken
  • vergroten van burgerparticipatie

Al deze zaken vergen een gedragsverandering. Uit diverse onderzoeken blijkt dat implementaties mislukken doordat de medewerkers niet tijdig en goed zijn betrokken. Zij vertonen in die situaties niet het gedrag dat in de nieuwe situatie gewenst is.  

Het is voor een directie of stuurgroep erg lastig om in te schatten hoe succesvol een verandering zal worden gerealiseerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de medewerkers van de afdeling boekhouding enthousiast met het nieuwe ERP-systeem aan de slag gaan, terwijl de medewerkers van de verkoopafdeling proberen het systeem te saboteren. Wij bieden inzicht in de de kans op het gewenst gedrag. De resultaten worden zichtbaar op onze online ProCom Gedragsmonitor (zie figuur hieronder)

Uw managers krijgen elk voor hun eigen afdeling alle informatie die zij nodig hebben om de goede interventies te bepalen. En op centraal niveau krijgt ui overzicht en ziet u per afdeling de status. Om ook centraal de meest geschikte interventies te kunnen vaststellen. Zo voorkomt u weerstand en verbetert u het draagvlak. En realiseert u uw doelen.

Kennismaken met gedragsmeting? Doe een pilot

Presentatie ProCom

ProCom-Maakt draagvlak meetbaar prinscreenPPTslide


Flyer ProCom


Rapportage voorbeeld

grafiek klein

payoff