ProDoro Logo ProPer Logo
Weerstand tegen besluit
Implementatie van besluit verloopt stroef
Geen draagvlak voor project
Projecten renderen niet
Gebrek aan burgerparticipatie
Nieuwe ICT systeem niet gebruikt
Nieuwe werkwijze werkt niet

weerstand

onrust

acties

onvrede

zorgen

onzekerheid

vragen

uitstel

ongeloof

scepcis

teleurstelling

niet gehoord

uitloop

overschrijding

extra werk

business case

participatie

angst

veiligheid

drempel

uitrol

top-down

verwachtingen

momentum

gewoonten

illusies

tekorten

klagen

payoff